Klubová výstava - Memoriál Ruda Prieložného, 29.9.2012 Malý Lapáš, Posudzovateľ: Tamás Som, H